© HIDRO SYSTEMS AND TECHNOLOGIES - Toate drepturile rezervate

Site creat de dezvoltafirma.ro

HIDRO SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

Site promovat de dezvoltafirma.ro

Soluții complete de hidroizolare

Terminologie si elemente definitorii٭


Etanşeitate – termen generic ce defineşte impermeabilitatea construcţiilor (părţi sau elemente constructive) împotriva apei si / sau a umidităţii.

Hidroizolaţie – structură etanşă, continuă şi omogenă de protecţie a elementelor sau părţilor de construcţie împotriva infiltraţiilor şi / sau exfiltraţiilor apei şi / sau a umidităţii naturale a mediului.


Membrane – termen generic ce defineşte totalitatea materialelor hidroizolante sub formă de foi ambalate în suluri.


Mase omogene cu aplicare peliculară – termen generic ce defineşte totalitatea materialelor hidroizolante sub formă semifluidă cu diverse vâscozităţi.


     (*) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei – Ordinul Nr. 607/21.04.2003 privind aprobarea reglemantării tehnice “Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri”, Indicativ NP 040 - 02

De ce mase hidroizolatoare omogene?


Asigură aplicarea hidroizolaţiei în câmp continuu, ceea ce duce la:       

- excluderea racordurilor dintre planuri diferite;                                                 

- excluderea consumului suplimentar de material utilizat la etanşarea suplimentară a racordurilor dintre planuri;  

- excluderea eventualelor elemente de fixare;  


Asigură etanşarea perfectă a elementelor de străpungere;


Sunt eficiente atât în situaţii cu presiune hidrostatică pozitivă cât şi la presiuni hidrostatice negative;


Masele omogene peliculare flexibile au capacitatea de a prelua eventuale fisuri formate în suport survenite retroactiv aplicării hidroizolaţiei şi cauzate de terţi factori;


Asigură umplerea porozităţii suportului şi un coeficient de contact de 100% cu acesta